Σουηδία Εταιρικό Φορολογικό Συντελεστή

Ο Συντελεστής Φορολογίας των επιχειρήσεων στη Σουηδία ανέρχεται σε είκοσι δύο τοις εκατό. τοις εκατό από το μέχρι το, φτάνοντας σε υψηλό όλων των εποχών τουδέκα τοις εκατό και ρεκόρ χαμηλή είκοσι δύο τοις εκατό σε. Εταιρικός Φόρος στη Σουηδία αναμένεται να τοις εκατό από το τέλος του τριμήνου, σύμφωνα με το (μοντέλα και αναλυτές προσδοκίες.

Σε μακροπρόθεσμη βάση, η Σουηδία Εταιρικό Φορολογικό Συντελεστή που προβλέπεται για την τάση.

τοις εκατό το, σύμφωνα με τα οικονομετρικά μοντέλα. τα μέλη να προβάλετε, να κατεβάσετε και να συγκρίνουν τα δεδομένα από δύο σχεδόν εκατό χώρες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από είκοσι εκατομμύρια οικονομικοί δείκτες, συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι αποδόσεις των κρατικών οκολόγων, χρηματιστηριακοί δείκτες και οι τιμές των εμπορευμάτων. Το που παρέχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα μας. Επιτρέπει πελάτες τους για να κατεβάσετε τα εκατομμύρια των γραμμών των ιστορικών δεδομένων για την αναζήτηση μας σε πραγματικό χρόνο οικονομικό ημερολόγιο, εγγραφείτε για ενημερώσεις και λάβετε προσφορές για νομίσματα, εμπορεύματα, μετοχές και ομόλογα. Στη Σουηδία, ο συντελεστής φορολογίας Εισοδήματος είναι ένας φόρος που συλλέγονται από τις εταιρείες. Το ύψος του είναι με βάση το καθαρό εισόδημα από τις εταιρείες να αποκτήσουν κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, συνήθως κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους. Το σημείο αναφοράς χρησιμοποιούμε αναφέρεται το υψηλότερο ποσοστό για την Εταιρική Εισοδήματος. Τα έσοδα από τον Εταιρικό Φόρο με Συντελεστή είναι μια σημαντική πηγή εσόδων για την κυβέρνηση της Σουηδίας. Αυτή η σελίδα παρέχει - Σουηδία Εταιρικός Φόρος - πραγματικές τιμές, ιστορικά στοιχεία, προβλέψεις, διάγραμμα, στατιστικής, οικονομικό ημερολόγιο και νέα. Σουηδία Εταιρικός Φόρος - πραγματικά δεδομένα, ιστορικό διάγραμμα και το ημερολόγιο της κυκλοφορίες - ενημερώθηκε τελευταία φορά στις απριλίου του.