Ο πάπας Φραγκίσκος, στη Σουηδία, Προτρέπει Καθολική-Λουθηρανική Συμφιλίωση