Νέα σουηδική Νομοθεσία Σχετικά με την Καταχώριση του δικαιούχου